INNHOLD


FORORD

Første del: Filosofiske problemstillinger

HVA ER FILOSOFI?

METAFYSIKK
Eksisterer det vi ser?
Finnes det naturlover?
Objektiv/subjektiv
Mennesket
Materialisme og idealisme
Finnes Gud?
Er det noe mer?

EPISTEMOLOGI
Sansene
Begreper
Fornuften
Logikk
Følelser
Tro
Medfødte ideer
Objektiv/subjektiv

ETIKK
Formål
Plikt-etikk
Hedonisme
Utilitarisme
Altruisme
Egoisme
Er/bør-problemet

POLITIKK
Sosialisme
Fascisme
Kapitalisme
Velferdsstat
Anarkisme
Demokrati

ESTETIKK
Kunst i antikken
Romantikk
Naturalisme
Modernisme

Annen del: hovedlinjer i filosofiens historie

FILOSOFIEN FØR PLATON
Naturfilosofi
Etisk tenkning
Sokrates

PLATON

ARISTOTELES

MELLOMSPILL

KRISTENDOMMEN
Evangeliene
Paulus
Augustin
Universaliestriden
Thomas Aquinas
Martin Luther

RENESSANSEN

RENE DESCARTES
Tre andre renessansetenkere

DEN TIDLIGE EMPIRISME
John Locke
George Berkeley

DAVID HUME

IMMANUEL KANT
J.J.Rousseau
J.G.Fichte

GEORG W. F. HEGEL
Romantikken

KARL MARX

DET TYVENDE ÅRHUNDRE

FILOSOFIEN I DET TYVENDE ÅRHUNDRE
Pragmatismen
Språkfilosofi
Eksistensialismen

AYN RAND

ETTERORD

LITTERATUR

Om forfatteren